screenshot

سامانه ایجاد G-code

سامانه تبدیل Gerber RS247X به G-code جهت استفاده در CNC


استاندارد Gerber یک استاندارد جهانی است که کلیه نرم افزارهای ساخت PCB از آن پشتیبانی می کنند، با استفاده از این فرمت اطلاعات فیبرهای مدار چاپی به صورت مختصات عددی ذخیره می شود.

به منظور تولید بردهای الکترونیکی از طریق CNC لازم است فایل های Gerber مدار طراحی شده به G-code تبدیل شود, یکی از ساده‌ترین روش‌های تولید G-code استفاده از سامانه آنلاین ارائه شده توسط مجموعه الکترونیکس می‌باشد.

ابزار ایجاد PCB

( مرحله )

واحد اندازه‌گیری و مقیاس

میلیمتر     اینچ

سایز برد

عرض ( محور X ) : میلیمتر
طول ( محور Y ) : میلیمتر
ضخامت ( محور Z ) : میلیمتر

موقعیت مبدا X / Y

لایه مورد نظر جهت حکاکی

آپلود فایل خطوط مس Gerber_RS247X

فایل Gerber RS247X را بکشید و در این قسمت رها کنید

موقیت

موقیت X : میلیمتر
موقیت Y : میلیمتر

ابزار حکاکی ( سایز مته حکاکی )

حکاکی

تعداد دفعات تکرار حکاکی :
قطر موثر حکاکی : میلیمتر

آپلود فایل دریل و سوراخ‌کاری

فایل دریل یا سوراخ‌کاری را کشیده و اینجا رها کنید

موقیت

سوراخ‌کاری لایه خطوط مسی
موقیت X : میلیمتر
موقیت Y : میلیمتر

دریل و سوراخ‌کاری

ابزار :
سرعت پیشروی : میلیمتر/دقیقه
دوربری برد

ابزار و موقیت برش‌کاری

موقیت X : میلیمتر
موقیت Y : میلیمتر
عرض : میلیمتر
طول : میلیمتر

ابزار برش‌کاری:

حکاکی و حذف مس‌های اضافه

ابزار :

خروجی G-code

فایل‌ها را بکشید و رها کنید

نمای نمایش برد : طراحی | پیش نمایش

نسخه 1.0 سامانه تبدیل Gerber RS247X به G-code قدرت گرفته از الکترونیکس